SQ8MXC
krótkofalarstwo

sq8mxc@gmail.comWitaj na witrynie mojego hobby by Cezary SQ8MXC

Krótkofalarstwo

z (ang. ham radio, Amateur Radio - radiowa służba amatorska) - hobby polegające na budowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych i nawiązywaniu za ich pomocą łączności radiowych na wydzielonych pasmach radiowych - od fal długich, poprzez średnie, krótkie i ultrakrótkie do mikrofal, między krótkofalowcami za pomocą radiostacji, powino się potwierdzać daną łączność kartą QSL, ważne jest także uczestnictwo w zawodach krótkofalarskich. Osobną grupę krótkofalowców stanowią nasłuchowcy (SWL). Krótkofalowcy jako jedyna grupa użytkowników urządzeń radiokomunikacyjnych posiadają unikalny przywilej - mogą pracować na samodzielnie skonstruowanych urządzeniach, bez starania się o uzyskanie dla nich dodatkowych homologacji.

Krótkofalowcy lubią osobistą, dwukierunkową komunikację z przyjaciółmi, członkami rodzin i zupełnie obcymi ludźmi, którzy również muszą być licencjonowanymi nadawcami. Wspierają społeczeństwo zapewniając łączność w nagłych wypadkach, podczas katastrof i klęsk żywiołowych[1]. W Polsce organizacją specjalizującą się w zapewnieniu łączności w przypadku wystąpienia jest EmCom Do wzajemnej komunikacji, amatorzy wykorzystują transceivery fabryczne jak i konstrukcji własnej. Do nawiązania łączności służy kilka rodzajów modulacji fali radiowej. Przesyłanie głosu nadawcy potrzebnego do nawiązania łączności odbywa się za pośrednictwem różnych typów emisji. Jedną z nich jest modulacja częstotliwości (FM). Emisja ta oferuje wysoką jakość sygnału audio ponieważ przeważająca większość zakłóceń w łącznościach radiowych ma charakter amplitudowy. Innym typem emisji jest emisja jednowstęgowa (SSB). SSB jest pochodną emisji AM lecz charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną. Emisja SSB zajmuje o połowę mniejszą szerokość pasma niż AM i dzięki czemu umożliwia pracę większej liczby stacji w danym zakresie częstotliwości. Oprócz głosowego przesyłania informacji krótkofalowcy nadal komunikują się korzystając z telegrafii CW. Dla ułatwienia pracy został stworzony slang krótkofalarski i kod Q. Wielką zaletą porozumiewania się znakami Morse'a jest daleki zasięg osiąganych łączności. Przy dobrych warunkach propagacyjnych można łączyć się z amatorami z całego świata i w ten sposób przeprowadzić łączność z egzotycznymi stacjami....

Czytaj więcej...

Webdesign by SQ8MXC

© team sq8mxc2018